حل تشریحی سوالات تخصصی رشته حسابداری دانشگاه پیام نورادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | 14 | نویسنده : سجاد سالاری |


لیست دانشگاههای غیرانتفاعیادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | 12 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

 

در سال ١٨۴٨ در شیکاگو تولیدکنندگان گندم برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری داشتند تا معاملات نقدی را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آنرا بستانند.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | 20 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

تحليل بنيادي مبتني بر اين فرض است كه اوراق بهادار (و بازار به عنوان كل) داراي ارزش ذاتي است كه به وسيله سرمایه‌گذاران قابل برآورد است. ارزش اوراق بهادار تابعي از يك سري متغيرهاي بنيادي است كه تركيب اين متغيرها بازده مورد انتظار همراه با سطح ریسک مشخص را ايجاد مي كند. در تحلیل بنیادی برآورد ارزش ذاتي سهام از طريق ارزيابي متغيرهاي بنيادي انجام مي‌شود. ارزش ذاتي برآورد شده سپس با ارزش بازار سهام مقايسه مي‌شود.اگر ارزش بازار كمتر از ارزش ذاتی باشد زمان براي خرید مناسب است واگر ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد، زمان براي فروش مناسب است.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | 20 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

سرمایه گذاران طی دو دهه اخیر توجه بیشتری به صندوقهای سرمایه گذاری مشترک نموده اندو طوری که برای بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در بورس را سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تعبیر می کنند.در همین روند،صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با بکارگیری ابزارها وشیوه های مختلف فعال هستند.در بخش تئوری ،سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری بسیار کارآمد و جذاب است اما این کار در عمل نیاز به دقت وتوجه زیادی در بررسی وتحلیل دارد.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | 20 | نویسنده : سجاد سالاری |
 

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاریادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | 20 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

قراردادهای اختیار معامله، محبوب ترین و مهم ترین اوراق مشتقه می باشند که نه تنها ریسکی به مراتب کمتر از قراردادهای آتی دارند، بلکه راهبردهای متعددی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و کسب سود داشته و با قراردادهای آتی در این مقام قابل مقایسه نیستند.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | 20 | نویسنده : سجاد سالاری |

مناسبات ایران با سازمان های پولی و مالی بین المللی

تا پیش از انقلاب اسلامی، حضور ایران در محافل و مجامع بین المللی و از جمله در صندوق بین المللی پول به صورت معمولی بود که با اهداف و سیاست های اقتصادی و سیاسی کشور همخوانی داش. لیکن فضای بعد از انقلاب و آرایش نیروهای اجتماعی آن زمان باعث شد، ادامه عضویت و حضور ایران در سازمان – که حرف آخر در آن به وسیله امریکا زده می شد – مورد اعتراض شدید نیروهای انقلاب قرار گیرد. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا هم مسئله عضویت ایران در صندوق را به لحاظ شرعی و قانونی با ابهام بزرگ تری روبرو ساخت.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | 23 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد معروف ترین سازمان جهانی است. این سازمان در بحبوحۀ پدیده آرمان گرایی دوره پس از جنگ جهانی دوم، تاسیس شد. سازمان ملل متحد،هممواره مایه غرور و باعث نا امیدی بسیاری از کشورها بوده است.

تاسیس سازمان ملل متحد با الهام از نیازها و نیتهایی اعلام شد که در مقدمه منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در شهر سانفرانسیسکو به امضا رسیده بود.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | 14 | نویسنده : سجاد سالاری |

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد)

انکتاد که در سال 1964 به عنوان سازمانی دائمی تأسیس شده، نهاد اصلی مجمع عمومی در زمینه تجارت و توسعه است. در حال حاضر 188 دولت عضو آن هستند. وظیفه اصلی این کنفرانس، گسترش تجارت بین المللی به ویژه تجارت کشورهای رو به رشد برای تسریع پیشرفتهای اقتصادی آنان است. این کنفرانس، وظایف دیگری نیز دارد، از جمله: تحلیل سیاستها و مشورتها، مذاکرات و ایجاد وحدت نظر میان حکومتها، نظارت بر برنامه های اقتصادی و اجرای آنها، و همکاریهای فنی. ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | 14 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

 

عكس مشاهير حسابداريادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | 22 | نویسنده : سجاد سالاری |

بانك تسويه بين المللي BIS

محتاط ترين موسسه مالي در جهان است و بانكداران مهم كشورهاي صنعتي ده بار در سال در آنجا با يكديكر ملاقات و درباره سيستم مالي جهان بحث و تبادل نظر مي كنند.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | 15 | نویسنده : سجاد سالاری |

حق برداشت مخصوص

حق برداشت مخصوص(SDR)که به ان «پول کاغذی طلا»یا «طلای کاغذی» نیز اطلاق می شود، یک دارایی پول صوری است که در اواخر دهه ی   1960توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شد تا کمبود نقدینگی بین المللی را جبران کند.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | 7 | نویسنده : سجاد سالاری |

فصل اول:

 صندوق بین المللی پول

 این صندوق میتواند اندوخته های بین المللی رابه صورت حق برداشت مخصوص به متقاضیان واجد شرایط اختصاص دهد همچنین به کشورهای عضو که درآمد کمی دارند براساس تسهیلات تعدیل ساختاری گسترده اعتبارات امتیاز دهد. صندوق مجازاست برای افزایش منابع خود از وام دهندگان رسمی قرض بگیرد.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | 15 | نویسنده : سجاد سالاری |

فصل سوم

بانک های توسعه چند جانبه

این بانک ها موسسات وام دهنده بین المللی میباشند که تحت مالکیت کشورهای عضو قرار دارند و با کشورهای در حال توسعه همکاری دارند هدف این بانک ها پیشبرد اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه و عضو، از طریق اعطای وام به آن ها کمک فنی، سرمایه گذاری و کمک از طریق برنامه های توسعه اقتصادی است. کشور های عضو این بانک ها شامل کشورهای در حال توسعه وام گیرنده و نیز کشورها ی توسعه یافته وام دهنده است.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | 15 | نویسنده : سجاد سالاری |


فهرست موسساتي كه اطلاعات تفصيلي آنان در اجراي مصوبه شورايعالي جامعه حسابدارانادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | 14 | نویسنده : سجاد سالاری |


هزینه یابی استانداردادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ | 9 | نویسنده : سجاد سالاری |


ه
زينه يابي استاندارد
تعيين استانداردها و تجزيه وتحليل انحرافات


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ | 8 | نویسنده : سجاد سالاری |
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ | 8 | نویسنده : سجاد سالاری |
 
 
هزینه یابی بر مبنای فعالیت « ABC » چیست ؟


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ | 8 | نویسنده : سجاد سالاری |